Tahukah Anda Kenapa Masjid Ini Dinamakan Masjidil Ha ram

Kenapa Masjid Ini Dinamakan Masjidil Ha ram

Bismillah, Masjidil H4ram adalah sebuah masjid di kota Mekah, yang dipandang sebagai tempat tersuci bagi umat Islam. Masjid ini juga merupakan tujuan utama dalam ibadah haji. Masjid ini dibina mengelilingi Kaabah, yang menjadi arah kiblat bagi umat Islam dalam mengerjakan ibadah Solat. Masjid ini juga merupakan masjid terbesar di dunia.

Berkaitan dengan Masjidil H4ram, tahukah anda mengapa masjid ini dinamakan Masjidil H4ram?

Masjidil H4ram dalam bahasa Arab: المسجد الحرام artinya masjid yang mempunyai tanah h4ram. Kenapa dinamakan tanah h4ram, para ulama mengatakan kerana di dalam tanah itu berlaku berbagai ketentuan yang mengh4ramkan kita melakukan pelbagai perkara, seperti memburu, mengangkat senjata, mematahkan tumbuhan dan seterusnya, termasuk juga h4ram untuk dimasuki oleh ka fir.

Berikut alasan disebut tanah h4ram:

1. H4ram Dimasuki Orang Ka fir

Dasar larangan bagi orang n0n muslim untuk memasuki wilayah al-h4ram di Makkah Al-Mukarramah adalah sebuah firman Allah SWT di dalam surat At-Taubah.

“Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya orang-orang yang musyrik itu najis, maka janganlah mereka mendekati Masjidilh4ram sesudah tahun ini,” (QS. At-Taubah: 28)

Kenajisan orang musyrik ini memang bukan najis ‘aini, sehingga jasad orang musyrik pada dasarnya tetap suci, bahkan bekas minum mereka pun tidak najis. Namun kenajisan mereka adalah najis secara maknawi.

2. Batas Tanah H4ram

Sedangkan batas tanah h4ram yang berlaku semua ketentuan mengenai tanah h4ram itu adalah batas miqat makani sebagaimana yang berlaku buat jamaah haji. Maka para batas-batas miqat itulah seorang n0n muslim sudah tidak boleh lagi masuk ke dalamnya.

Di sebelah timur ada Dzatu ‘Irqin, yaitu batas orang yang masuk dari arah negeri Iraq. Beralih ke Selatan masih di timur ada Qarnul Manazil. Paling selatan, iaitu dari arah negeri Yaman, ada Yalamlam. Sedangkan dari arah utara, beberapa kilometer dari Kota Madinah, ada Bi’ru Ali, atau disebut juga dengan Dzil Hilaifah. Di sebelah Barat ada Juhfah atau disebut juga Rabigh. Maka kota Makkah seluruhnya tentu saja termasuk kawasan tanah h4ram. Artinya, orang ka fir tidak boleh masuk wilayah ini.

3. Syarat Berkaitan dengan Wilayah Al-H4ram

Selain tidak boleh dimasuki oleh n0n muslim, tanah Al-H4ram di Makkah juga mempunyai ketentuan-ketentuan lainnya, antara lain:

1. Solat di wilayah Al-H4ram Makkah akan dibalas dengan pahala yang berlipat ganda, iaitu 100,000 kali. Hal itu sebagaimana yang ditetapkan oleh Baginda Rasulullah SAW:

Dari Jabir radhiallahu’anhu sesunggunya Rasulullah sallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda: “Solat di masjidku, lebih utama seribu kali (berbanding) shalat di selainnya kecuali Masjidil h4ram. Dan sembahyang di Masjidil H4ram lebih utama seratus ribu (berbanding) shalat di selainnya. “(HR. Ahmad dan Ibnu Majah, no. 1406. Hadits dishahihkan oleh Al-Mundziri dan Al-Bushoiry. Al-Albany berkata:” Sanadnya shahih sesuai syarat Bukhari dan Muslim, Irwaul Ghalil, 4/146).

2. Tidak ada larangan untuk melakukan solat pada bila-bila pun, bahkan termasuk pada waktu-waktu yang sebenarnya h4ram untuk melakukan solat. Seperti pada saat matahari terbit, terbenam atau pas di atas kepala. Nabi Muhammad SAW telah bersabda:

Daripada Jubair bin Muth’im bahawa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda: “Wahai Bani Abdi Manaf [1], janganlah kalian melarang seoranpun yang akan thawaf (mengelilingi tujuh kali) sekitar Ka’bah, dan seorang yang akan menunaikan solat pada waktu malam atau siang , “(HR Abu Daud dan Nasa’i, dan Tirmidzi dan Ibnu Majah dan di shahihkan al-Albani).

4. H4ram Membawa S3njata

Di tanah H4ram Makkah, h4ram hukumnya membawa s3njata. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW:

Dari Jabir bin Abdillah Radhiyallahuanhu, ia berkata: saya mendengar Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda: “Tidak dibenarkan bagi kalian membawa s3njata [2] di Makkah,” (HR Muslim).

5. H4ram Menumpahkan D4rah (P3mbvnvhan) dan M3mat4hkan Tumbuhan

“… .maka Sejak itu (negeri Makkah) h4ram dengan keh4raman Allah hingga hari kiamat, duri-durinya tidak boleh dipatahkan, binatang buru4nnya tidak boleh di usir (diganggu), barang yang jatuh di Makkah tidak boleh diambil, kecuali untuk mencari (pemiliknya) , tumbuh-tumbuhannya tidak boleh dit3bang … .., “(HR Bukhari dan Muslim)

Seluruh umat islam diperintah untuk memalingkan wajahnya dan hatinya kearah masjidil h4ram di mana-mana berada, hal ini di perkuat dengan surah al-Baqarah ayat 149 dan 150. Perintah ini hampir sama darjatnya dengan perintah Allah yang lain seperti hal melakukan solat, zakat, puasa, haji sebagai wujud hati yang terikat dan ingat kepada Allah dalam segala hal duniawi ini.

Sebagaimana dalam firman Allah SWT berikut ini:

“Dan dari mana saja kamu keluar (datang), maka palingkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram, sesungguhnya ketentuan itu benar-benar sesuatu yang hak dari Tuhanmu. Dan Allah sekali-kali tidak lengah dari apa yang kamu kerjakan, “(QS.al-Baqarah: 149)

“Dan dari mana saja kamu (keluar), maka palingkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Dan di mana saja kamu (sekalian) berada, maka palingkanlah wajahmu ke arahnya, agar tidak ada hujjah bagi manusia atas kamu, kecuali orang-orang yang zalim di antara mereka. Maka janganlah kamu takut kepada mereka dan takutlah kepada-Ku (saja). Dan agar Ku-sempurnakan nikmat-Ku atasmu, dan supaya kamu mendapat petunjuk, “(QS.al-Baqarah: 150) [3]

Keterangan:

[1] Rasulullah mengkhususkan sabdanya ini kepada Bani Abdi Manaf kerana beliau mengetahui bahawa pemerintahan dan kekuasaan di Makkah kembali pada mereka, kerana mereka adalah pemimpin-pemimpin Makkah, dan urusan-urusan dalam haji (menjamu jemaah haji dengan memberikan minum, makanan, keselamatan) mereka yang melakukannya. (Kitab Tuhfatul Ahwadzi bi Syarh Jami Tirmizi, cetakan Daarul Fikr th 1995 M – 1415 H, hal 531 juz 3, pen).

[2] Larangan ini jika tidak ada hajat keperluan membawa s3njata, jika ada hajatnya maka dibenarkan. (Syarh Shahih Muslim Imam Nawawi, hal 130-131, juz 9 jilid ke 5 cetakan Daarul fikr, pen).

[3] Dalam suatu riwayat dikemukakan bahwa turunnya ayat ini (S. 2: 150) sehubungan dengan peristiwa berikut: Ketika Nabi SAW memindahkan arah kiblat dari Baitul Maqdis ke Kaabah, kaum Musyrikin Mekah berkata: “Muhammad dibingungkan oleh agamanya. Ia memindahkan arah qiblatnya ke arah qiblat kita. Ia mengetahui bahawa jalan kita lebih benar daripada jalannya. Dan ia sudah hamir masuk agama kita. “(Diriwayatkan oleh Ibnu Jarir yang bersumber dari as-Suddi melalui sanad-sanadnya.

Baca Juga: Masjidil H4ram Pernah Ditutup 40 Kali Sebelum Ini

Akhir Kata

Semoga kita dibukankan pintu rezeki dan dapat menjejakkan kaki ke sini suatu hari nanti, Aamiin Allahumma Aamiin

Rujukan

Satupersinggahan

Leave a Comment