Apakah Pemandangan Yang Diperlihatkan Kepadamu Sehingga J3nazahmu Senyum Manis

Senyum Dalam Balutan Kain Kafan

SE0RANG ulama dih0rmati di Filipina, Ustaz  Nuh Caparino, m4ut terkena temb4kan pada leehernya ketika mengim4mkan semb4hyang su’buh kelmarin.

Ustaz Nuh terkenal, kerana ratusan kaum Nasrani tempatan memeluk Islam di tangannya. Bahkan beliau sebelumnya muallaf.

Naamun bukan itu beriita yang paling menggemp4rkan. Seb4liknya ceritia selepas Nuh menghembvs n4fas ter4khir lebih diperk4takan.

Beberapa g4mbar tersebar di mediia s0sial dan bl0g menunjvkkan w4jah Nuh seakan-akan tersenyum dalam b4lutan kaiin k4fan.

Ustaz Nuh Caparino

Se0rang pengguna Faceb00k, Abdur-Raheem Mc-Carthy, yang memuat naik g4mbar Nuh memberitahu, m4ngsa ser4ngan m4ut itu asalnya bukan peng4nut Islam.

Senyuman Dari Jenaz4h Ustaz Nuh Caparino

Senyum

xx

Dia kemudiian menguc4p kaliimah syahadah di Arabb Saudi dan seejak itu aktiif menjadi pend4kwah.

P0rtal Kesatuan Ula.ma Islam Sedunia – Asia pula melap0rkan Nuh mengim4mkan semb4hyang di masjidnya di Filipiina.

Se0rang anak diidiknya memberitahu Nuh adalah ant4ra pend4kwah terbaik di neg4ra itu dan giigih menyeb4rkan Islam kepada orang ramai.

“Beliau tidak pernah letiih atau jemu dalam menyeb4rkan d4kwah di neg4ranya,” kata anak diidik Nuh.

Set4kat ini tidak diket4hui siapa d4lang atau m0tif ser4ngan berd4rah itu.

Akhir Kata

Ustaz Nuh Caprino Mat1 Dit3mbak dilehernya Sewaktu mengimamkan solat subuh, beliau merupakan permata bagi umat islam di filipina, yang mengejutkan j3nazah beliau senyum seolah-olah melihat sesuatu yang indah sehingga wajahnya meninggalkan senyuman yang sangat manis di pandang,,, Subhanallah, Apakah yang dilihat oleh beliau saat sebelum ajal…

Sumber dan rujukan

Twiter

Leave a Comment